bij Van Houten officieel van start

Op 1 april was het officieel zo ver: het nieuwbouwgedeelte van de oude Siebe Jan Boumaschool is nu het buurtcentrum van de Oosterparkwijk. Daar zijn we hartstikke blij mee, maar… er zijn nog heel veel zaken die geregeld moeten worden voordat we het ‘bruisende hart’ van de wijk zijn wat we zo graag willen worden.

Zo willen we het oude, monumentale pand bij het buurtcentrum betrekken, moet er achterstallig onderhoudt plaatsvinden en moet het nieuwbouwdeel nog toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een rolstoel of rollator. Er staan ons dus nog veel verbouwingen te wachten. Dat betekent ook dat we nog niet meteen alle ruimtes vol kunnen plannen met bewonersactiviteiten, maar we gaan ons best doen!

Wil je zelf een activiteit organiseren? Neem dan contact op! Dan gaan we met elkaar kijken wat voor moois we er van kunnen maken. Wij zijn bereikbaar via .

Dat ‘bruisende hart’ van de Oosterparkwijk, dat kunnen we alleen worden als we samen werken. Dat samenwerken vindt plaats op allerlei manieren. Eén van die manieren is het bestuur van bij Van Houten. Het bestuur bestaat uit buurtbewoners en uit vertegenwoordigers van het JOP, Ons Belang, de SVO en de Bewonersorganisatie. De vertegenwoordigers van de laatstgenoemde vier organisaties zullen rond de zomer uit het bestuur stappen. Dan zit hun belangrijke taak, die ze vier jaar lang geweldig hebben uitgevoerd, in het bestuur erop. Bij Van Houten gaat dan als zelfstandige accommodatie verder.

We zijn daarom nu op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die ons bestuur willen komen versterken. We zoeken een penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid.