Vacature algemeen bestuurslid Stichting bij Van Houten

Het bestuur van het wijkcentrum-in-ontwikkeling bij Van Houten (Oosterparkwijk) is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wil jij, samen met andere wijkbewoners in het bestuur, bijdragen aan het nieuwe ‘bruisende hart’ van de wijk? Lijkt het je leuk om je handen uit de mouwen te steken om de droom van de Oosterparkers waar te maken? En hou je van samenwerken in een informeel en enthousiast bestuur? Dan zoeken we jou!

Wat is bij Van Houten?

bij Van Houten wordt dé ontmoetingsplek voor en door Oosterparkers. Een plek waar je je fijn voelt, of je nu jong bent of oud. Of je nu geboren `Oosterparker’ bent of nieuw in de buurt.

Sinds het verdwijnen van het Treslinghuis werken de verschillende buurtaccommodaties in de Oosterpark (JOP, Ons Belang, SVO en Bewonersorganisatie) samen met WerkPro en andere wijkbewoners aan het vormgeven van een nieuw en laagdrempelig buurtcentrum met activiteiten op allerlei gebieden. Denk aan Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen, Ontmoeten, Gezondheid & Zorg, Natuur & Milieu, Educatie en Gezonde Voeding.

Op 1 april is bij Van Houten officieel als wijkcentrum van start gegaan in het nieuwbouwgedeelte. Heel veel mensen zijn op dit moment al aan het werk om bij Van Houten om te toveren tot het buurtcentrum dat de Oosterpark wenst en verdient. Onze droom is groot: de wens is om ook het prachtige monumentale pand bij het ‘bruisende hart’ van de wijk te betrekken, de beide panden te verbinden met elkaar en, op termijn, een mooie horeca gelegenheid te realiseren. Een flinke uitdaging, waar we ontzettend veel zin in hebben!

Het bestuur werkt nauw samen met WerkPro en de Gemeente om stap voor stap al onze dromen te verwezenlijken. Om dat mogelijk te maken, zoeken we uitbreiding voor het bestuur.

Later dit jaar gaan we ook op zoek naar Oosterparkers die het leuk vinden om, bijvoorbeeld in een Activiteitencommissie, mee te denken over de invulling van bij Van Houten.

Wat verwachten we van een algemeen bestuurslid?

Het bestuurslidmaatschap is een vrijwillige functie in het bestuur van bij Van Houten. Bestuursleden handelen altijd binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, het werkplan, de jaarbegroting en de activiteitbudgetten.

Het algemeen bestuurslid:

  • bestuurt en vertegenwoordigt, in samenwerking met de andere bestuursleden, de stichting.
  • neemt bestuursbesluiten.
  • onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van bij Van Houten.
  • draagt bij aan de ontwikkeling van activiteiten voor bij Van Houten, en kan daarvoor voorstellen indienen.
  • bewaakt, in samenwerking met de andere bestuursleden, de bedrijfsvoering (financieel en inhoudelijk) van bij Van Houten.
  • draagt bij aan het Werkplan en het Jaarverslag van de stichting die ten behoeve van de subsidiegever (Gemeente Groningen) worden opgesteld.
  • woont de bestuursvergaderingen bij.
  • benadert, indien dat vanuit het bestuur gewenst wordt, zijn/haar netwerk voor toekomstige samenwerking met of activiteiten in bij Van Houten.
  • is, net als andere bestuursleden, regelmatig aanwezig is bij  gezichtsbepalende activiteiten van bij Van Houten en vertegenwoordigt dan de stichting.