Vacature penningmeester Stichting bij Van Houten

Het bestuur van het wijkcentrum-in-ontwikkeling bij Van Houten (Oosterparkwijk) is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wil jij, samen met andere wijkbewoners in het bestuur, bijdragen aan het nieuwe ‘bruisende hart’ van de wijk? Lijkt het je leuk om je handen uit de mouwen te steken om de droom van de Oosterparkers waar te maken? En hou je van samenwerken in een informeel en enthousiast bestuur? Dan zoeken we jou!

Wat is bij Van Houten?

bij Van Houten wordt dé ontmoetingsplek voor en door Oosterparkers. Een plek waar je je fijn voelt, of je nu jong bent of oud. Of je nu geboren `Oosterparker’ bent of nieuw in de buurt.

Sinds het verdwijnen van het Treslinghuis werken de verschillende buurtaccommodaties in de Oosterpark (JOP, Ons Belang, SVO en Bewonersorganisatie) samen met WerkPro en andere wijkbewoners aan het vormgeven van een nieuw en laagdrempelig buurtcentrum met activiteiten op allerlei gebieden. Denk aan Kunst & Cultuur, Sport & Bewegen, Ontmoeten, Gezondheid & Zorg, Natuur & Milieu, Educatie en Gezonde Voeding.

Op 1 april is bij Van Houten officieel als wijkcentrum van start gegaan in het nieuwbouwgedeelte. Heel veel mensen zijn op dit moment al aan het werk om bij Van Houten om te toveren tot het buurtcentrum dat de Oosterpark wenst en verdient. Onze droom is groot: de wens is om ook het prachtige monumentale pand bij het ‘bruisende hart’ van de wijk te betrekken, de beide panden te verbinden met elkaar en, op termijn, een mooie horeca gelegenheid te realiseren. Een flinke uitdaging, waar we ontzettend veel zin in hebben!

Het bestuur werkt nauw samen met WerkPro en de Gemeente om stap voor stap al onze dromen te verwezenlijken. Om dat mogelijk te maken, zoeken we uitbreiding voor het bestuur.

Later dit jaar gaan we ook op zoek naar Oosterparkers die het leuk vinden om, bijvoorbeeld in een Activiteitencommissie, mee te denken over de invulling van bij Van Houten.

Als stichting ontvangen we een exploitatiesubsidie van de Gemeente Groningen (subsidie vanuit het Accommodatiebeleid).

Wat verwachten we van de penningmeester?

Het penningmeesterschap is een vrijwillige functie. De penningmeester is lid van het bestuur van bij Van Houten. Bestuursleden handelen altijd binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, het werkplan, de jaarbegroting en de activiteitbudgetten.

In algemene zin beheert de penningmeester de financiën van de stichting, is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële transacties, adviseert het bestuur over het financieel beheer,  fiscale en juridische zaken en verzekeringen, en stelt de begroting, het financieel halfjaarverslag en het financieel jaarverslag op.

De penningmeester:

 • bestuurt en vertegenwoordigt, in samenwerking met de andere bestuursleden, de stichting.
 • neemt, tezamen met de andere bestuursleden, bestuursbesluiten.
 • onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van bij Van Houten.
 • heeft kennis van en affiniteit met het maken van begrotingen en (half)jaarcijfers. Boekhoudkundig inzicht strekt tot aanbeveling.
 • houdt de boekhouding bij op basis van afschriften en financiële bewijzen die de Zakelijk Leider overlegt.
 • betaalt facturen van de stichting en stelt facturen op, indien van toepassing.
 • toets de begrotingen van deelactiviteiten aan de totaalbegroting van bij Van Houten.
 • bewaakt de uitgaven van bij Van Houten: algemeen en op activiteitenniveau.
 • stelt de begroting, halfjaarcijfers en jaarcijfers op voor de subsidiegever(s).  De penningmeester stelt deze stukken op, mede op basis van input vanuit het bestuur, en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van bij Van Houten.
 • voert overleg met de kascommissie over de jaarcijfers.
 • draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing.
 • onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.
 • woont de bestuursvergaderingen bij.
 • is, net als andere bestuursleden, regelmatig aanwezig is bij gezichtsbepalende activiteiten van bij Van Houten en vertegenwoordigt dan de stichting.