Privacyverklaring

Disclaimer

Bij Van Houten besteedt constante zorg aan de website. Ondanks dat kan bij Van Houten niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan bij Van Houten dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Bij Van Houten verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten die zij zelf aanbiedt. Bij Van Houten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel bij Van Houten alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Bij Van Houten is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Bij Van Houten kan dan ook niet instaan voor het wel of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van bij Van Houten.

 

Privacyverklaring

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Bij Van Houten houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  • Op de website van bij Van Houten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • Je treft op de site van bij Van Houten mogelijk links naar andere sites aan. Bij Van Houten kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van je gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
  • Bij Van Houten kan je persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer je je inschrijft voor een activiteit of je aanmeldt voor een service of dienst.
  • Bij Van Houten kan jouw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van je persoonsgegevens).
  • Deze privacyverklaring van bij Van Houten kan worden aangepast. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.

 

Toegankelijkheid

Bij Van Houten wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).